Inventeringar av brandstationer och spruthus

Böckerna är ett resultat av de inventeringar av brandstationer och spruthus som har utförts i flera län.

Gävleborgs län
Utgiven december 2016

*

Stockholms län
Utgiven december 2016

*

Södermanlands län
Utgiven december 2016

Uppsala län
Utgiven december 2016

*

Västmanlands län.
Utgiven december 2017

*

Örebro län
Utgiven juni 2018.

*

Exempel på böckernas innehåll.